www.woodcraft.cz

První setkání XXV. II. MMV

(25.2. 2005)
logo kavárny

Jiřina Kantová
Pavla Konvalinková
Pavel Spálený - Yučikala
Zuzana Šmejkalová
Lenka Vávrová: host bez možnosti hlasovacího práva

Jednoho únorového večera se skupinka výše uvedených lidí sešla v čajovně a kavárně Měsíční Kočka, která se nachází na Praze 5. Účel tohoto setkání byl prostý. Založit nový kmen Ligy lesní moudrosti. Vlastně jsme tam byly pozváni emailem odeslaným Pavlou a Pavlem. (To vypadá hezky chi!)

Předsednictví se ujal Yuči. Chvíli nám teda trvalo, než jsme se dostatečně vypovídali a zaměřili naši prchavou pozornost na téma, kvůli kterému jsme dorazili, ale nakonec se nám to nějak podařilo.

Prvním bodem programu nebyla poprava (Vždy s úsměvem!), ale rozdělování funkcí. Protože to Pavla měla předem naplánované a rozvržené, tak nám to zabralo docela málo času. A navíc ani nikdo neprotestoval. Jenom jsem lehce pochybovala, jestli jsem ta nejvhodnější osoba na funkci, která pro mě byla vyhrazena - písmák, ale třeba to i nějak zvládnu. Pochyby teda nebyly jen na mé straně, ale protože budu psát převážně na počítači, tak nebude nezbytnou součástí naší kroniky lupa.

čaj. souprava

Rozdělení funkcí dopadlo následovně:
Náčelník: Pavla
Náčelník rady orlích per: Jířa
Hospodář: Pavla
Ohnivec: Yučikala
Písmák: Zuzana

Následovala domluva, kdy se uskuteční první, zahajující, sněm. Kupodivu to nebyl takový problém, jak by se mohlo zdát. Zahajující sněm se uskuteční 26.3. 2005 ve 13:00 u Jíři doma. Tento sněm bude spojen s obědem, takže má každý za úkol přinést nějaké ingredience.

Asi nejhlavnějším úkolem našeho setkání bylo kromě založení kmene vymyslet jeho název. Zde nastala první komplikace našeho vzniku. Jířa a Yuči se chopili lakotských slovníků, Pavla učebnice hebrejštiny a já knihy a svých poznámek o Keltech a začali jsme s vrháním názvů do prostoru. Když každý jakž takž pronesl své požadavky, tak to vypadalo, že budeme muset založit tolik kmenů, kolik je nás přítomných. Naše požadavky byly povětšinou neslučitelné. Padalo mnoho a mnoho návrhů (ze zoufalství pak i Kašpárek či Mickey Mouse nebo tak něco). A všemu poctivě přihlížející Lenka se jenom bavila. První vážný návrh zněl Mašté oyate - Lidé slunečního svitu. Tato varianta získala tři hlasy ze čtyř platných. Není složité uhádnout, na kom hlasování ztroskotalo. Že Pavlo? Ale na něčem jsem se přeci jen dohodli. Název musí být odhlasován všemi přítomnými.

Nastalo tedy nové hledání, které chvílemi zacházelo do zajímavých absurdit. Ty naneštěstí nebyly mou osobou zaznamenány, protože jsem je dost často vymýšlela a následně vesele zapomínala. Ač se to zdá nemožné, tak se po chvíli vyskytl další návrh, o který stálo za to hlasovat: Wanagi oyate. Jak pronesl Yuči: "Má symbolizovat podstatu nás samých." A přeberte si to jak chcete. Tento návrh byl odhlasován všemi čtyřmi platnými hlasy a byl tudíž schválen. Byl to boj, ale zvítězili jsme. Nic není nemožné, o lé Toyota.

čaj. souprava

Název kmene byl schválen a s ním přišel i neméně složitý úkol, vymyslet znak. O tom se bude hlasovat na zakládajícím sněmu, kam každý přinese své návrhy.

Jak to tak vypadá, tak naše první setkání bylo čistě organizační, ale myslím, že nikdo nemůže tvrdit, že to nebyl velice příjemně strávený večer. Dalším bodem programu byl problém internetových stránek. To byla snad nejsnadnější část večera. Stránky byly odhlasovány a jejich umístění také - wanagi.yucikala.net.

Co více dodat k našemu prvnímu setkání? Pavla se v jednu chvíli chopila fotoaparátu a začala zběsile vyrábět jednu fotku za druhou. A vůbec nepomohlo, že jsem se snažila tvářit jako masový vrah. Dále bylo vysloveno předsevzetí kmene na nejbližší dobu: začinit se. A to je asi vše, co bych chtěla k našemu prvnímu setkání napsat.

Tak tedy…
s modrou oblohou
a
dobří duchové s vámi

Zuzana.

Asi by bylo záhodno dodat, že než jsme se stačili sejít na zakládajícím sněmu, tak jsme se celkem hezky rozrostli. Lenka vstoupila do kmene jako městský člen, dále vstoupil do zakládajícího sněmu pro mnoho lidí neznámá Markéta, Martínka a pro mě taktéž tajemná Marťule.

Zuzana.
powered by © Pavel Spáleny web engine - Yučikala Wičaša www.yucikala.net