www.woodcraft.cz

Secvičení divadla na Kulturní všehochuť

(10.9. 2005)

V sobotu 10. 9. 2005 jsme se před půl desátou ráno, ve složení já, Tina, Inachča, Arja a Bára, sešli na Andělu u metra. Měli jsme jediný cíl: nacvičit divadelní představení "Zlomená tyčka". Scénář byl připraven tak na půl. To znamená, že bylo nutné hru ještě nějak dovymyslet.
I zavelel jsem směr park… Nějak jsem pozapomněl říct který a navíc se dezorientoval. Vyrazil jsem směr Knížecí, ačkoli jsem chtěl jít přesně opačně - do Kinského zahrady.
Na knížecí jsem zjistil, že jdu obráceně. Omluvil se všem, kteří za mnou šli s tím, že přeci vím, kam jdu. A vyrazilo se směr Kinského park.
V parku jsme si našli hezké, turistama málo rušené místo a začali zkoušet…

Než uvedu scénář hry, prozradím, že po zkoušce jsme se odebrali do svých domovů. Zkouška byla jedna jediná, takže na představení bude legrace. A taky bych rád řekl, že během vymýšlení hry padalo mnoho hlášek.

Shajespear

Divadelní hra "Zlomená tyčka"

(přibližný scénář)

Osoby:
Ing. Spálený - Yuči
Mgr. Šmejkalová - Arja
Bc. Kantová - Inachča
studentka Martina - Tina
studentka Bára - Bára

Rekvizity:
Konev, papír s nápisem "opona" a "O týden později", kladivo, obinadlo, 1ks plech na tyče,

ČÁST I - SEMINÁŘ

Ing. Spálený:
Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych Vás jménem katedry Genialistiky filozofické fakulty Univerzity Karlovy přivítal na našem krátkém sympoziu věnovaném nejnovějším výsledkům našeho vědeckého grantu. Bohužel pan prof. Smoljak ani pan doc. Svěrák se nemohou z časových důvodů dostavit, takže za ně zaskakují naše maličkosti.
Nejdříve bych rád představil své kolegy. Je to paní Mgr. Zuzana Šmejkalová. Specialistka na chov skotu. Paní Bc. Jiřina Kantová, která proslula svou diplomovou prací na téma Jára Cimrman - etnograf.
Také bych rád představil sebe. Tak předně narodil jsem se…
Jo málem bych zapomněl - mezi námi jsou ještě dvě nadějné studentky Martina a Bára.
A nyní bych předal slovo kolegyni… Bc. Kantové, která pohovoří o Járu Cimrmanovi a amerických indiánech.

/šeptem/ tlačí nás čas…

herec

Bc. kantová
Jára Cimrman navštívil společně se svým přítelem Josefem Václavem Sládkem v Americe americké indiány.
Jak jistě všichni víme, nejobvyklejší stavba na prériích byl kužel potažený kůží Kůže byla později nahrazena modernějšími materiály.
Co si budeme namlouvat. Jára Cimrman byl tímto architektonickým skvostem přímo nadšen. Vlastnosti obydlí původních obyvatel byly přímo vynikající.
Posuďte sami:
- obydlí bylo odolné vůči pádu letadla, jelikož se dalo snadno přesunout - zemětřesení mu také nevadily - stavba to byla levná, snadno rozebíratelná Jára Cimrman zaměřil dlouhá léta svého bádání k vylepšení vlastností tohoto obydlí.
Těžkou kůži nahradil lehkým kompozitním plátnem.
Velké finanční investice ovšem věnoval do vývoje vylepšení přenositelnosti obydlí, jelikož již tehdy předpokládal, že převážně zahraniční investoři vykoupí prakticky celou prérii a tudíž bude nutné provádět přesuny obydlí na velké vzdálenosti.
Co tomu bránilo?
Délka tyčí přátelé.
Jára Cimrman tedy vymyslel skládané tyče.

/Ing. Spálený se pokusí vstát…/

Ing. Spálený
Tak předně, takové základy jako arkuskosínus, hyperbolický kosinus, diferenciál entého řádu a podobně zde probírat nebudeme. To bychom se nikam při popisu vynálezu nedostali…

Bc. Kantová
Ještě nemáte slovo pane kolego…
Teď jsou na řadě krávy… tedy naše kolegyně vám jistě ráda něco poví o Cimrmanových záchranných pracech na obnově bizonů.

Ing. Spálený
Ale… /utichne a sedne si/

Král

Mgr. Šmejkalová
Děkuji.
Jára Cimrman si nemohl během svého pobytu všimnout neustálého vybíjení bizonů. On sám to tehdy označil za "green calamity in world of peace". Zkráceně "green peace". Čímž nechtěně položil základy známé organizaci. Jára Cimrman byl ovšem muž činu. Nikoli řečí.
Rozhodl se, že bude nutné vytvořit co nejvíc bizonů. Na tomto poli bohužel zatím velmi bádáme a tak jediné co víme, že výsledkem jeho snažení bylo, že stvořil malého bizona Holly, který byl navlas podobný svým rodičům. Svou metodu pojmenoval "Kooperuj bizony Laskavě, Opatrně, ale Nutně". Zkráceně KLON. On sám tomu říkal, že bizony, klonoval…

Bc. Kantová
Děkuji.
Jára Cimrman ovšem po setkání s Edisonem vymyslel novinku na poli literatury. Dvoustopou báseň. Tu vám přednesou naše studentky.

Bára a Martinka
/jedna čte souhlásky, druhá samohlásky/

V Šembrunu v Šembrunu
střílel císař na srnu
minul se však cíle
zapomněl si brýle.

ženy
princ
princ
princ
princ

Bc. Kantová
Děkuji děvčatům za citlivý dvoustopý přednes.
Ještě bych ráda před samotnou divadelní hrou požádala pana Ing. Spáleného o vysvětlení jmelí.

Ing. Spálený
/Vysvětlí pojem "jmelí " tak, jak je uvedl J.Cimrman ve hře Afrika /

/OPONA; svléknutí saka, pláště…/

HRA O Zlomené tyčce

/část 1 - Jak vznikl nápad/

/sejdeme se na jevišti/
Ing. Spálený: Za 14 dní nám začíná tábor.
Ostatní: Hurá!!!
Ing. Spálený: V čem budeme spát?
Mgr. Šmejkalová: V iglů.
Bc. Kantová: Áčko s podsadou. Jedině klasika…
Mgr. Šmejkalová: Nejsme náhodou Indiáni? Neměly bychom spát v týpí?
Ing. Spálený: Navrhuji hlasovat o tom, jestli budem hlasovat o týpí…
Martina: Spíme v týpí.
Mgr. Šmejkalová: To je fajn, ale já ty tyče na týpí sou moc dlouhý…
/po chvíli/
Ing. Spálený: No a co je přeříznout vejpůl?
Ostatní: Ses zbláznil? Metrový týpí viď…
Ing. Spálený: Normálka bych to přefik vejpůl a pak slepil lepidlem a omotal kobercovkou…
/Na plátnu se objeví snímek č.1/
Ing. Spálený: Nebo co kdybychom vzali dva plechy - zrovna tady jeden mám - šoupli tam 3 šrouby a bude to…
/všichni až na Báru odchází/
Bára: /během řeči ohne plech/ Tak tohle vydrží všechno.
/OPONA/

/část 2 - Jak se stavělo/

/Ing. Spálený nese přes rameno Martinu a vchází na jeviště/
Ing. Spálený: Horní díl tyče už mám. /natočí "tyč" Martinu k Mgr. Šmejkalové/ Co to je za číslo?
Mgr. Šmejkalová: Sedmička.
/Na plátnu se objeví snímek č.3-5 (druhá série fotek )/
Bc. Kantová: Mám dolní díl. /přitáhne Báru na dece po zemi/
/Ing. Spálený přidá Martinu k Báře tak, aby vytvořili celou tyč. Začne s Mgr. Šmejkalovou montovat./
Ing. Spálený: Tak sedmička je už hotová. Dem to sestavit.
/Ing. Spálený a Bc. Kantová odejdou/
Mgr. Šmejkalová: Nechci sejčkova, ale proč máte tu tyč do oblouku?
Bc. Kantová: Protože sme to řezali obloukovou pilou.
Mgr. Šmejkalová: To nedopadne dobře… To nedopadne dobře…
/OPONA/

/část 3 - Jak jsme se báli/

/Všichni sedí do oblouku jako kolem ohniště. V pomyslném středu je konvička. /
/Na plátnu se objeví snímek č.7 (fotografie týpí zevnitř) - snímek zůstává po celou dobu této a následující části/
Mgr. Kantová: Máš to tam nějaký křivý.
Publikum: Co to tam máte za vychytávku?
Ing. Spálený: /podívá se/ Nemám. Tady to vypadá dobře. /popojde k Mgr. Kantové/ Tý brďo… /jde urovnat tyč /
Ostatní: reagují ve stylu, už to prosím tě nech…
/O TÝDEN POZDĚJI/

/část 4 - Jak to nespadlo/

/Všichni sedí do oblouku jako kolem ohniště. V pomyslném středu je konvička./
/Na plátnu je stále snímek č.7 (fotografie týpí zevnitř)/
Mgr. Kantová: Máš to tam nějaký křivý.
Ing. Spálený: /mávne rukou, po chvíli se rozmluví/ Tak blíží se nám konec táboření. Chtěl sem vám všem poděkovat, že jste nedávali věci na lining. Neopírali se o týpí a celkově dodržovali bezpečnostní předpisy…
/Na plátnu se spustí série fotek s hudbou/
/všichni se koukají do publika, po ukončení prezentace fotek vstanou a ukloní se/
Yuči
powered by © Pavel Spáleny web engine - Yučikala Wičaša www.yucikala.net