www.woodcraft.cz

Zakládající sněm Wanagi Oyate

(26.3. 2005)

Tak a nastal den D. Oficiální den založení nového kmene Ligy lesní moudrosti Wanagi Oyate. Zakládající sněm se konal 26. března 2005 u Jíři doma v Karmelitské 14 na Praze 1. Sešli jsme se v hojném počtu sedmi lidí: Pavla, Yuči, Martínka, Markéta, Jířa, Lenka, Zuzana. (takže minimálně pro mě zůstávají dva členové totálně anonymní).

symbol čtyřnásobného ohně

Slova se ujala Pavla, aby nás všechny řádně přivítala a seznámila s účelem našeho setkání. Následně převzal slovo Yuči, aby jakožto ohnivec mohl sněm oficiálně zahájit. Rozestavil svíčky na symbol čtyř ohňů a k tomu svíčku představující Velkého ducha. Postupně zapaluje všechny ohně a nastává chvilka zamyšlení…

Pro Pavlu je krása menší barvená kytička.
Pro Markétu je pravda vše, co člověk říká upřímně.
Pro Jířu je síla převážně síla duševní, která je stejně důležitá jako síla fyzická.
Pro Martínku je láska kamarádství a co k tomu patří.

… Yuči zapaluje oheň velkého ducha a skládá dýmku. Tímto je první sněm kmene Wanagi Oyate oficiálně zahájen.

Protože to byl opravdu první sněm tak, jak má být, tak jsme společně pronesli slib, který nás bude doprovázet po celou dobu našeho působení v kmeni. "Ode dneška jsou moje starosti starostmi kmene Wanagi Oyate, jehož členem se dnes stávám, a starosti kmene Wanagi Oyate jsou i mými starostmi." Po pronesení slibu jsme si po směru putování slunce po obloze rozdali pytlíčky s talismany, které mají za úkol připomenout tu chvíli, kdy jsme společně založili tento kmen.

Broken land, broken sky

Po předešlém setkání v čajovně Pavla a Yuči usoudili, že několik členů by mohlo dostat lesní jména. Prvním dotázaným jsem byla já, po mně následovala Jířa, Martínka a také Pavla. Každé z nás bylo nabídnuto, jestli chceme dál vystupovat s naším původním jménem a nebo jestli přijímáme lesní jméno. Podle našeho výběru jsme měly spálit svitek se jménem původním, zavázaný nití žlutou nebo svitek s novým jménem, jménem lesním, zavázaný nití červenou. Všechny jsme přijaly svá nová lesní jména a spálily žluté svitky. Jistě by bylo vhodné uvést, jaká jména jsme přijaly.

Zuzana přijala jméno Arjo - marka
Jířa přijala jméno Inachčawin
Martínka přijala jméno Tina Čikala
Pavla přijala jméno Wanyanka Hintokeča

U jména pro Pavlu jsme se dozvěděli, že vymýšlení a výběr byly skoro nadlidské síly. Ne že by to většinu z nás zas až tak překvapilo, ale přeci jenom Markéta nás nezná příliš dlouho a je záhodno, aby se dozvěděla o zvláštnostech nás ostatních. A my, co Pavlu známe, jsme se velice pobavili.

Následovalo volení do funkcí, záležitost to byla spíše formální, ale bylo nutné vše znova odhlasovat i na sněmu, na kterém navíc byli přítomni i noví členové. Rovnou dodám, že všichni kandidáti byli do svých funkcí zvoleni plným počtem hlasů, a že tedy nikdo z přítomných neprotestoval. Wanyanka nám barvitě vysvětlila, že nikdo jiný než ona náčelník být nemůže a náčelník Rady orlích per se měl sám vykandidovat. Padl protinávrh k Inachče a to Markéta, ale ta se nakonec stala zástupcem. Byly tady jisté námitky, ohledně kandidáta na hospodáře, ale jediné zkušenosti s tím má jen Wanyanka, tak to nakonec vyhrála. Protikandidát stejně nebyl a když bude nejhůř, my ostatní můžeme kdykoliv pomoci znalostmi i neznalostmi. Veškeré hlasování a přemýšlení dopadlo následovně:

The greate council

Náčelník: Wanyanka
Ohnivec: Yuči
Hospodář: Wanyanka
Písmák: Arja
Zástupce písmáka: Tinači
Náčelník Rady orlích per: Inachča
Zástupce náčelníka Rady orlích per: Markéta
Kulturní referent: Lenka

Když tedy byly řádně zvoleny všechny funkce, nastalo zběsilé podepisování a předávání vstupních glejtů. Až na to, že se glejty musely podepisovat speciálním popisovátkem původně určeným na CD, tak nám to šlo celkem rychle. (Jen kdybychom si všichni pamatovali, jaká máme svá nová jména, případně, jak se píšou.)

Následujícím bodem programu byla volba kmenového znaku. Po menších předělávkách návrhu Inachči, kdy zmizel duch a místo něho byl dodán měsíc a slunce, se návrh ujal. Sněm byl oficiálně přerušen na oběd. Bylo sneseno jídlo a začaly velice dobré hody. Během nich se dále diskutovalo o znaku, tentokrát o barvičkách. Vzhledem k tomu, jaké odlišné názory na pěkné barvy ve kmeni panují to byla diskuse delší, ale víceméně plodná a znak byl domluven i v barvách. Znak i jeho barevné provedení byl schválen plným počtem hlasů. Na mně zbylo vyvést ho ve formátu A4, A6 a pexesa, což je asi ten nejzajímavější formát papíru o jakým jsme kdy slyšela. Během oběda jsme se dále domlouvali na vzhledu webových stránek, kdy se dohodl vzhled úvodní stránky a diskutovalo se o barevném provedení. Na úvodní stránku budou umístěny fotografie všech členů kolem plápolajícího ohně. Problém s ohněm byl vyřešen slovy Wanyanky následovně: "Najde se na netu nebo něco nakreslíme, a když se mi to nebude líbit, tak napíšu písmákovi."

Indian Madonna

Když jsem se všichni dosyta najedli, tak nastala těžce administrativní část a to vyřizování poplatků a vyplňování přihlášek do ligy. Dále domlouvání razítek, kulatých, hranatých a křivolakých, kroniky a knihy sněmů. Vzhled razítek se bude řešit až budou nakreslený znaky (cha cha) a kronika ani kniha sněmů se kupovat nebudou, protože se vše bude psát na počítači a pak není žádný problém to nechat někde nějak svázat. A to ještě není vše, my jsem totiž byli hrozně moc aktivní a stačili jsme toho domluvit neuvěřitelný množství. Takže…

Jak to bude se šerpami. Jednoduché to bude, prostě si je všichni nějak ušijeme (už se chci vidět, ale třeba to nějak zvládnu) a kdo uvidí pěknou látku, tak to oznámí všem ostatním. Dále návrh zasvěcovací stezky. Ale protože jsme se sotva narodili, tak bude platit až od ledna 2006 a mezitím stačíme vymyslet co a jak. Dále problém s pasovacím kopím, ale Yuči oznámil, že doma nějaké má, tak to bylo taky docela rychle vyřízeno. A protože k životu v přírodě patří i hudba, tak se mezi námi hledal hudebník. A nějak to vypadá, že to asi budu já, a to nikomu nevadí, že neumím zpívat a na kytaru zvládám jen několik málo akordů. Už abych začala znova cvičit. Jo a taky že by bylo fajn, mít trika s logem a na ty se popítá Jířa. Barvu si pravděpodobně každý zvolí sám, ale mám takové matné vzpomínky, že dost lidí bylo pro černou barvu trika. A zatímco si písmák byl vyřídit soukromé záležitosti na jinou místnost, tak se dohodly vizitky, ale taky až po kmenovým znaku. Už abych ho začala kreslit. Usnášeníschopný sněm je při počtu minimálně poloviny lidí. To je důležitý, to sem zanést musím, jenže nevím k jakému kontextu, tak to třeba nějak zvýrazním. Dále se vybíraly peníze, při čemž vznikl obvyklý nepořádek, ale i to jsme zvládli. Tady je vidět, jak jsme naprosto pořádný kmen, který se dokáže zorganizovat, vše vyřešit a ještě se u toho celkem slušně pobavit. A není tohle právě super? Je a máte to.

A protože se taky někdy musíme scházet a nedokážeme to v týdnu, tak bylo rozvrženo kalendárium prakticky až do prázdnin. Wanyanka nám předala pozvánky na ligový sněm a tábor. A dále se dohadovala další setkání.

Generations

10. 4. ZOO
30. 4. tyče
10. 6. - 12. 6. sněm LLM
17. 6. - 19. 6. výlet na Týřov
2. 7. - 17. 7. tábor
3. 9. - 4. 9. Osvětim (jen pro plnoleté členy)

No a to je vše. Ale i tak je toho dost.

S modrou oblohou
a
dobří duchové s vámi

Arja.

Obrázky převzaty z http://www.gaiti.com/

powered by © Pavel Spáleny web engine - Yučikala Wičaša www.yucikala.net