www.woodcraft.cz
Podzimní táboření
Plníme OP
Motýl na květině

O nás

Co děláme

  • jezdíme do přírody
  • účastníme se kulturních akcí (kina, divadla, zoo, hrady,…)
  • táboříme ve stylu přírodních národů (rozděláváme oheň bez sirek, táboříme v týpí,…)
  • vyrábíme věci praktické pro život (šijeme oblečení, vyrábíme ozdoby, nádobí, pytlíčky,…)
  • poznáváme přírodu
  • plníme orlí pera

Jak se stát členem

Význam názvu kmene

Název Wanagi Oyate vychází z lakotštiny (jazyka Lakotů, běžně označovaných jako Siouxů). Slovo wanagi znamená duše. Slovo oyate označuje národ.

Název Wanagi Oyate má ve svém významu odrážet to, že jeho členové jsou „podobného smýšlení“. Mají mezi sebou přátelské pouto a společné zážitky. Jsou prostě stejné duše. Překlad národ duší je tedy zavádějící a není správný. Správný překlad je Duchovní lidé.

Znak kmene

Znakem kmene je kulatý štít na černém poli.

Ve spodní části štítu je část symbolu lesní moudrosti (je vidět část bílého štítu tohoto symbolu, včetně modrých rohů). Tento symbol říká, že jdeme po cestě woodcraftu. Symbolika znaku lesní moudrosti je vysvětlena např. na stránkách LLM.

Ve střední části štítu, mezi rohy symbolu lesní moudrosti, jsou tři týpí. Prostřední z nich je větší – jakoby v popředí. Po stranách jsou dvě menší týpí, jakoby v pozadí. Toto značí společný život, tábor.

Nad táborem je vlevo zlaté slunce a v protikladu k němu vpravo je srpek stříbrného měsíce (ubývajícího). Tato duální symbolika protikladu, je též symbolem života, poznání.

Pozadí štítu je oranžové. Oranžová symbolizuje oheň. Magického kouzelníka a pomocníka v přírodě.

Celý kulatý štít je umístěn, jak již bylo řečeno, na černém pozadí. Protože bílou lze poznat jen tehdy, pokud existuje černá…

powered by © Pavel Spáleny web engine - Yučikala Wičaša www.yucikala.net